Ексцентрик-шнекови помпи

ЕКСЦЕНТРИК-ШНЕКОВИ ПОМПИ NOV Mono

Ексцентър-шнековата помпа на NOV Мono е много подходяща за транспорт на абразивни, вискозни и натоварени с твърди частици среди.

Също и новите разработки, които Mono представи през последните  години като например Compact-C, Epsilon или Helios типови изпълнения, отразяват иновационната способност на тази фирма.

 • Никакво смазочно средство не може да замърси продукта
 • Ограничени разходи за резервни части и ограничени престои
 • Голямо разнообразие от видове за различни приложения
 • Самозасмукваща
 • Разполага с изпълнения съгласно 3A-санитарните норми за храни и лекарства
 • За абразивни, вискозни и натоварени с твърди частици среди 
 • Почти без пулсации
 • Налягания до 48 bar и повече
 • Сега с къс задвижващ вал

EZstrip transfer pump е последната революционна помпена конструкция, която позволява „обслужване на място“ 'Maintained-in-Place' (MIP). Това превръща целодневния ремонт в 30-минутна операция!

Става дума за ексцентър-шнекова помпа, чиито делим корпус позволява различни работи по поддръжката да се изпълняват на място (Поддръжка на място-MIP) без помпата да се отстранява от тръбопровода. Освен това съответно конструираният корпус разрешава директен достъп до всички важни въртящи се части.

Тази иновативна пома е най-голямата стъпка напред в дизайна на ексцентър-шнековите помпи за последните 30 години. Тя се основава на популярната  помпа на Mono Compact C transfer pump.

За приложения за производство на биогаз проблемът с високата температура и агресивните среди е решен с EZstrip high temperature pump, специално проектирана за изпомпване на термално-хидролизни утайки при температури до 130°C.

Типични примери на приложение:

 • Комунални и индустриални води.
 • Индустриални химикали: багрила, лепила.
 • Производство на хартия: каолин, покрития, скорбяла
 • Въгледобивна и рудодобивна промишленост: минерали, филтърни утайки.
 • Обработване на води: коагулатори, утайки от отточни води.
 • Рудодобивна промишленост

Технически данни

Максимален дебит Около 225 m³/h
Максимално противоналягане Около 12 bar
Максимална температура Около 100 °C

 

 • Съединителният прът може да се достигне за 1 минута.
 • В зависимост от вида запушването може да го отстрани за по-малко от 2 ½ min.
 • Помпата може да се поддържа изцяло в инсталацията..
 • Всички въртящи части могат да се демонтират за около 3 ½ min.
 • Продължителното време за демонтаж на статора отпада.
 • Идеална за спестяващи място инсталации.
 • Не е необходимо да се отделя тръбопровода.
 • Електрическите клеми могат да останат включени.
 • Времето за поддръжка намалено до 95%.
 • Разходите за продължителност на живот се намаляват.
 • Предварително монтираните компоненти могат да се поръчат и директно да се инсталират и гарантират безупречен монтаж и експлоатация.

  

След успешния старт на революционната EZstrip ексцентър-шнекова помпа, Mono разработи EZstrip Cake pump, за да направи лесен процеса на поддържане на ексцентър-шнекова помпа с широк отвор.

EZstrip Cake pump се характеризира специално проектирана входна камера, която  лесно се демонтира и позволява достъп до ротора и транспортни винт . Шнекът може да бъде отделена от конвейера, което позволява отстраняване на ротора и статора „на място“ , без разкачане на смукателния и негнентателен тръбопровод.

Този процес може да отнеме най-малко до 6 минути. Представете си, спестеното време бихте могли да постигнат , когато се поддържа EZstrip Cake pump!

Характеристики

Дебит: до 49м3/час
Налягане: 24 бара
Температура: -10 до 100 градуса

Конкурентно оправдани ексцентър-шнекови помпи в компактна конструкция и максимална характеристика на изпомпване.

Новото типово изпълнение Compact C е разработено от Mono, за да Ви предостави на разположение възможно най-компактната и най-сигурната помпа за Вашите максимални изисквания. Доставя се от стомана или сив чугун. За шлам-приложения с високо съдържание на суха субстанция на разположение е квадратна фуния на входа.

Технически данни

Максимален дебит Около 290 m³/h
Максимален противонатиск Около 24 bar
Максимална температура Около 100 °C

Предимства

Специфичните характеристики включват добри засмукващи възможности на повече от 8м, високо възпроизвеждане на дебита и променливи честоти на въртене за дозиращи приложения. Капсулирани шарнирни болтове осигуряват сигурна работа и дълга продължителност на живот. Налице е многообразие от материали за ротора и статора за най-различни приложения. Покритията  за ротора увеличават износоустойчивостта и намаляват поддръжката. Специални редукторни и моторни връзки улесняват монтажа на помпата.

Helios e ново изпълнение на ексцентър-шнекова помпа от неръждаема стомана.

Helios комбинира всички познати предимства на помпата Мono на конкурентна цена. Полираната конструкция от висококачествена стомана се цени както от потребителя така и при инсталирането в  хранително-вкусовата, питейната или фармацевтичната индустрия.

Употребява се полиран корпус от висококачествена стомана и детайли от същата стомана които са в контакт с продукта. Капсулираните шарнирни болтове осигуряват надеждна експлоатация.

Технически данни

Максимален дебит Около 180 m³/h
Максимален противонатиск Около 24 bar
Максимална температура Около 100 °C

Предимства

 • Блокова конструкция както и лагерна стойка
 • Ограничени размери и разходи при блокова конструкция
 • Полираният засмукващ корпус състоящ се от една част намалява риска от замърсяване на продукта
 • Всички части в контакт с продукта са от полирана високо качествена стомана 316.
 • Капсулираните шарнири осигуряват надеждна експлоатация на помпата с ограничени престои
 • Възможни са помпи с бели статори и/или включване на CIP

ЕМКОТЕК ООД

ул. „Мърфи” 11, офис 2
гр. София, 1505
България
02 / 950 28 75

www.emkotek.eu
EagleBurgmann
nov-mono
optimex
de-raedt
Real time web analytics, Heat map tracking
f t g